Wprowadzenie
Dzień dobry, drogi gościu!

©Georg-Britting-Stiftung

 
Dzieło i biografia poety

GEORGA BRITTINGA

Wybór z tektstów, sprawy aktualne i przyszłe.
Informacje dotyczące literatury związanej i dotyczącej Brittinga.
Książki znajdujące się w handlu, ceny i źródła nabycia.

Poprzez guzik HOME można z każdej ze stron wróciċ do strony wstępnej.

Stąd dotrzeċ można do każdej poszukiwanej informacji.
Jeżli Państwo jej nie znajdą proszę do mnie napisać.
Proszę nie zapomnieċ
podaċ swojego adresu.
Adres Fax +49-8032-989704 Blankiet dla faxu
E-Mail:E-Mail Adresse

Strony następne opublikowane są tylko w języku niemieckim, ponieważ podane tu informacje skierowane są głównie do germanistów i do zainteresowanych osób mówiących po niemiecku.Proszę o okazanie zrozumienia.